1. Úplný oficiální název povinného subjektu. 17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo nám.4, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů,
za kterých provozuje svoji činnost.
Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

– Předškolní vzdělávání

– Zajištění školního stravování

– Zajištění závodního stravování

Viz Zřizovací listina

Zřizovací listina_17.MŠ Plzeň

Zřizovatel – statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.  Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura

organizační schéma školy_2019

4. Kontaktní spojení. Informace o škole_kontakty
5. Platby. Platby za školné a stravné 17MS_uplata_2021_2022 STRAVNÉ_2021_2022 
6. Identifikační číslo školy (IČ). 70940631
7. Daňové identifikační číslo (DIČ). CZ 70940631

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty. Údaje o rozpočtu

Portál městského obvodu Plzeň 2

Odkaz: https://umo2.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet

ŠVP k dispozici v hale školy

Zřizovací listina_17.MŠ Plzeň

9. Žádosti o informace. Místo-a-způsoby-podání
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání.  
11. Opravné prostředky. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu opravný prostředek_17.MŠProti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)
– poštou
– osobně
do 15 dnů ode dne doručení
12. Formuláře. Lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ nebo stáhnout zde:
Žádost o přijetí do MŠ    
Přihláška ke stravování – 
k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ
Evidenční list dítěte –
k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ
Žádost o poskytnutí informace žádost poskytnutí informací_17.MŠ
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu opravný prostředek_17.MŠ
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ (květen )-  zápisy již pro školní rok 2018/2019 skončily

Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání. V průběhu roku k vyzvednutí v kanceláři MŠ nebo ke stažení Žádost o přijetí dítěte 2018
Pověření k vyzvedávání dítěte –  k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ
Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů,
podle nichž povinný subjekt jedná
a rozhoduje, které stanovují právo
žádat informace a které upravují
další práva občanů ve vztahu
k povinnému subjektu, a to včetně
informace, kde a kdy jsou tyto
předpisy k nahlédnutí.
Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad.
Sazebník úhrad za poskytování informací. sazebník
16. Licenční smlouvy, Výhradní licence. Nejsou uzavřeny.
17.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva. Výroční zpráva 2021