Provoz 17. mateřské školy Plzeň

6,00 – 16,30 hodin

 Děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka (předškoláci a děti s odkladem školní docházky) musí být ve třídě nejpozději v 7,55 hod. Následuje vyučovací blok 4 hodiny od 7,55 – 11,55 hod, který je nutné dodržet jako v ZŠ.


6,00  – 8,00   přijímání dětí, spontánní hry, individuální přístup, ranní cvičení, komunitní kruh (ranní a hodnotící), integrované, didakticky cílené celky, zaměřené na rozvoj dítěte v oblasti poznávací, komunikativní, smyslové, estetické, ve formě spontánních a řízených činností, nadstandardní činnosti, hygiena, svačina, péče o talentované děti.                                                                                                                                                       

Prosíme rodiče, aby od 6,00 – 7,15 hod zvonili na třídy, paní učitelky jim odzvoní. Od 7,15 hod je budova otevřena a je umožněn přístup rodičů bez zvonění na třídy. V této době je na hale služba, která dohlíží na bezpečnost.         

10,00 – 11,15  vycházka
11,45 –  12,15  oběd  
12,15 –  12,30  vyzvedávání dětí po obědě – POKUD CHCETE, ABY VAŠE DÍTĚ ŠLO DOMŮ PO OBĚDĚ, ZAPIŠTE RÁNO PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLKY JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE DO TŘÍDNÍHO NOTÝSKU V HALE MŠ
12,15 –  14,00   odpolední odpočinek (po spaní prosíme vyzvedávat děti nejdříve od 14,15 hod)
14,00 –  16.30  svačina, hry, individuální přístup  

Nejstarším  dětem se odpočinek krátí, děti nemusí spát, pouze odpočívat. Od 13,15 hod pokud dítě neusne může provozovat klidové činnosti – prohlížet si knihy, malovat si, dělat ve spolupráci s učitelkou pracovní listy, hrát společenské hry, apod.
Dopoledne jsou ve vymezeném čase organizovány pro talentované děti nadstandardní aktivity ve skupinkách s druhou učitelkou ve třídě. Odpoledne logopedické chvilky, hry podle volby dětí, individuální péče, procvičování získaných znalostí

Budova je po celý den uzamčena. Rodiče nebo návštěvy musí používat videozvonky a svoji přítomnost v době, kdy je normálně budova nepřístupná, nahlásit zaměstnancům školy.