6.00 – 16.30 hodin

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE


6.00 – 9.45

Scházení dětí do MŠ, volné hry dle vlastního výběru, tělovýchovné a relaxační chvilky, úklid hraček, hygiena, dopolední svačina, komunitní a diskusní kruh, řízené činnosti (individuální, skupinové, frontální), chvilka pro předškoláky, doplňkové a nadstandardní aktivity, hodnocení činností s dětmi, úklid třídy po řízených činnostech

9.45 – 11.45 Hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.45 – 12.30

Hygiena, příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek

12.30 – 14.00

Spánek nebo odpočinek, náhradní činnosti pro nespící děti

14.00 – 16.30

Vstávání, hygiena, odpolední svačina, odpolední činnosti vycházející ze zájmu a přání dětí ve třídách, v letních měsících na zahradě mateřské školy, odcházení dětí domů.

.