Úřední deska

Organizace školního roku – prázdniny, svátky Organizace_skolniho_roku_2020_2021

Plakát Realizace 0P VVV Šablony II   plakát

Ochrana osobních údajů obeznámení rodičů o Ochraně osobních údajů_17.MŠ

školní řád 2020/2021   školní řád_17.MŠ

Provozní řád provozní řád 17.mateřské školy_2020_2021

Placení stravného  placení stravného_17.MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání 2020_2021 Úplata za předškolní vzdělávání_2020_2021

Školní vzdělávací program ŠVP_17.MŠ Plzeň_2020

Jak dítěti ulehčit nástup do mateřské školy vstup_do_skolky

Informace o povinném předškolním vzdělávání Informace o povinném předškolním vzdělávání

FORMULÁŘE

Omluvení dítěte z docházky (více než 10 pracovních dní), které neplní povinnou předškolní docházku  Omluvenka_nad 10 pracovních dnů

Žádost o uvolnění z docházky do MŠ dítěte s povinnou předškolní docházkou (více než 10 pracovních dní)  Žádost o uvolnění dítěte s povinnou předškolní docházkou z docházky do MŠ

Odhlášení dítěte z mateřské školy  odhlášení dítěte ze 17.MŠ

Formulář k zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ  Vyzvedávaní dítěte _17.MŠ

Změny v údajích dítěte   změny v údajích dítěte_17.MŠ

Inkaso SOUHLAS k INKASU_17.MŠ Plzeň

Inkaso – informace pro rodiče   INKASO_informace pro rodiče_17.MŠ Plzeň