Plakát Realizace 0P VVV Šablony II   plakát

Přehled prázdnin a státních svátků v roce 2019_2020

Ochrana osobních údajů obeznámení rodičů o Ochraně osobních údajů_17.MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání  Úplata za předškolní vzdělávání_2019_2020

Provozní řád provozní řád 17.mateřské školy_2019

Školní řád  školní řád_17.MŠ

Stravné NORMATIV STRAVNÉHO_17.MŠ_2019

Informace o změnách v MŠ od února 2019   Informace o změnách v MŠ

Školní vzdělávací program platný do srpna 2020 Školní vzdělávací program

Jak dítěti ulehčit nástup do mateřské školy vstup_do_skolky

Informace o povinném předškolním vzdělávání Informace o povinném předškolním vzdělávání

Organizace školního roku 2018/2019 Organizace-skolniho-roku-2018_2019

FORMULÁŘE

Omluvení dítěte z docházky (více než 10 pracovních dní), které neplní povinnou předškolní docházku  Omluvenka_nad 10 pracovních dnů

Žádost o uvolnění z docházky do MŠ dítěte s povinnou předškolní docházkou (více než 10 pracovních dní)  Žádost o uvolnění dítěte s povinnou předškolní docházkou z docházky do MŠ

Odhlášení dítěte z mateřské školy  odhlášení dítěte ze 17.MŠ

Formulář k zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ  Vyzvedávaní dítěte _17.MŠ

Změny v údajích dítěte   změny v údajích dítěte_17.MŠ

Inkaso SOUHLAS k INKASU_17.MŠ Plzeň

Inkaso – informace pro rodiče   INKASO_informace pro rodiče_17.MŠ Plzeň