Úřední deska

Plakát k povinné publicitě „Plán národní obnovy“  MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU 

17.MŠ Plzeň – Inspekční zpráva ČŠI leden 2022 17.MŠ Plzeň_Inspekční zpráva ČŠI_leden 2022

Organizace školního roku – prázdniny, svátky organizace školního roku 2022.2023

Plakát Realizace 0P VVV Šablony III   plakát Šablony III

Ochrana osobních údajů obeznámení rodičů o Ochraně osobních údajů_17.MŠ

školní řád 2022/2023  školní řád_17.MŠ

Placení stravného placení stravného_17.MŠ_2022_2023

Úplata za předškolní vzdělávání 2022/2023 Úplata za předškolní vzdělávání_2022_2023

Jak dítěti ulehčit nástup do mateřské školy vstup_do_skolky

Informace o povinném předškolním vzdělávání Informace o povinném předškolním vzdělávání

Formuláře

Omluvení dítěte z docházky (více než 10 pracovních dní), které neplní povinnou předškolní docházku  Omluvenka_nad 10 pracovních dnů

Žádost o uvolnění z docházky do MŠ dítěte s povinnou předškolní docházkou (více než 10 pracovních dní)  Žádost o uvolnění dítěte s povinnou předškolní docházkou z docházky do MŠ

Odhlášení dítěte z mateřské školy  odhlášení dítěte ze 17.MŠ

Formulář k zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ  Vyzvedávaní dítěte _17.MŠ

Změny v údajích dítěte   změny v údajích dítěte_17.MŠ