Informace pro rodiče jsou na nástěnkách v šatnách, v hale, na nástěnkách u tříd, na webových stránkách, každá třída má se souhlasem všech rodičů zřízenou třídní skupinu na WhatsApp.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Do 7,00 hod. na třídních mobilních telefonech – nehradí se ten den stravné, pokud se nepřítomnost omluví po 7,00 hodině – počítá se strava, rodič má možnost si pro stravu první den nemoci přijít.

Pokud chcete přivést dítě do školky po 8 hodině, musíte tuto skutečnost nahlásit dopředu nebo ráno zavolat nejpozději do 7,45 hodin – musíme s dítětem počítat kvůli nahlášení počtu strávníků do kuchyně. 

I. třída Krtečci +420 720 987 577

II. třída Kočičky +420 702 231 698

III. třída Broučci +420 702 231 723

IV. třída Medvídci +420 702 231 825

V. třída Sluníčka +420 725 952 779

VI. třída Myšky +420 720 947 245

Pokud dítě marodí více než 10 pracovních dní, musí zákonný zástupce po návratu do MŠ u třídních učitelek vypsat omluvenku.

Děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka, musí zákonný zástupce písemně omluvit do Omluvného listu u třídních učitelek pokaždé, kdy dítě nebylo přítomno ve školce.

ÚPLATA ZA STRAVNÉ A VZDĚLÁVÁNÍ

Platba školného a stravného probíhá inkasem.

Úplata za vzdělávání se každý rok mění podle nákladů na provoz v předchozím roce, od 1.9.2022 je výše úplaty vypočtena na 403,-Kč/měsíc

Stravné – záloha 1500,- Kč se strhne k 1.9. příslušného školního roku z inkasa rodičů nebo rodič uhradí v hotovosti při nástupu dítěte do MŠ 


52,- Kč   –   normativ stravného/ den pro strávníky ve věku 3 – 6 let

59,- Kč   –   normativ stravného/ den pro strávníky, které v daném školním roce dosáhnou věku 7 let (děti s OŠD)


Pokud některý ze zákonných zástupců nemůže hradit stravné a úplatu za školné inkasem, musí se individuálně dohodnout s ředitelkou MŠ na jiném způsobu úhrady.

Naše MŠ neposkytuje dietní stravování! V případě potravinových alergií nebo dietních omezení (vždy na základě potvrzení ošetřujícího lékaře dítěte) lze sepsat Dohodu o donášce vlastních pokrmů do zařízení školního stravování – více informací u ředitelky MŠ.

UPOZORNĚNÍ: děti do jídla nenutíme, dítě má možnost výběru z více druhů nápoje, pitný režim je dodržován a dětem často připomínán

VYBAVENÍ PRO DĚTI DO MŠ

Oblečení dávejte podle potřeb dítěte a počasí! Do šatny do tašky je nutné dát dítěti dostatek náhradního oblečení (spodní prádlo, tričko, punčocháče, ponožky) a papírové kapesníky. Dávejte dětem do MŠ bačkůrky – NE pantofle. Děti, které v MŠ po obědě odpočívají, si přinesou z domova dětské peřinky (polštářek, peřina, prostěradlo). Rodiče 1x za měsíc vyperou povlečení a výplně vyvětrají, pyžamo či noční košilky si děti každý pátek odnáší vyprat domů. Je vhodné, aby měly děti věci podepsané!!!

UPOZORNĚNÍ: Zuby si ve školce děti nečistí. Léky běžně nepodáváme, v závažných případech a po schválení ošetřujícím lékařem lze sepsat dohodu o podávání léků s ředitelkou MŠ.

KONZULTACE

Zákonní zástupci mají možnost se třídních učitelek zeptat na cokoliv ohledně svého dítěte, vzdělávání, organizace školy, atd. kdykoliv, ale pokud zodpovězení dotazu potřebuje větší časovou dotaci, prosíme, domluvte si konzultaci s učitelkami tak, aby měly čas se vám věnovat a přitom neohrozit bezpečnost svěřených dětí. Konzultace ohledně pokroků, vývoje, atd. vašich dětí budou vždy vypsány na následující měsíc a zákonní zástupci se mohou na konzultaci u svých třídních učitelek zapsat. Ředitelka školy je zákonným zástupcům k dispozici kdykoliv, úřední hodiny stanovené nemá. 

Před vstupem do MŠ ZVOŇTE na zvonky, dítě si vyzvedávejte osobně ve třídě u příslušné učitelky.

Živý pejsek ani kočička do MŠ nepatří, děkujeme, že toto respektujete a dodržujete.

Těšíme se na vás!

Kolektiv 17.MŠ