Informace pro rodiče

Informace pro rodiče jsou na nástěnkách v šatnách, v hale, na nástěnkách u tříd, na webových stránkách, třídní učitelky pravidelně zasílají emaily zákonným zástupcům.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Do 7,00 hod. na třídních mobilních telefonech – nehradí se ten den stravné, pokud se nepřítomnost omluví po 7,00 hodině – počítá se strava, rodič má možnost si pro stravu první den nemoci přijít.

Pokud chcete přivést dítě do školky po 8 hodině, musíte tuto skutečnost nahlásit dopředu nebo ráno zavolat nejpozději do 7,45 hodin – musíme s dítětem počítat kvůli nahlášení počtu strávníků do kuchyně. Pokud tak neučiníte, nemůžeme při pozdějším příchodu do MŠ Vaše dítě do přijmout (nebude nahlášeno ke stravování).

I. třída Krtečci +420 720 987 577

II. třída Kočičky +420 702 231 698

III. třída Broučci +420 702 231 723

IV. třída Medvídci +420 702 231 825

V. třída Sluníčka +420 725 952 779

Pokud dítě marodí více než 10 pracovních dní, musí zákonný zástupce po návratu do MŠ u třídních učitelek vypsat omluvenku.

Děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka, musí zákonný zástupce písemně omluvit do Omluvného listu u třídních učitelek pokaždé, kdy dítě nebylo přítomno ve školce.

ÚPLATA ZA STRAVNÉ A VZDĚLÁVÁNÍ

Platba školného a stravného probíhá inkasem.

Úplata za vzdělávání se každý rok mění podle nákladů na provoz v předchozím roce, od 1.9.2020 je výše úplaty vypočtena na 472,-Kč/měsíc

Stravné – záloha 1000,- Kč se strhne k 1.9. příslušného školního roku z inkasa rodičů nebo rodič uhradí v hotovosti při nástupu dítěte do MŠ 


40,- Kč   –   v hotovosti za měsíc a projedená jídla

45,- Kč   –   děti,které v daném školním roce dosáhnou věku 7 let


Pokud některý ze zákonných zástupců nemůže hradit stravné a úplatu za školné inkasem, musí se individuálně dohodnout s ředitelkou MŠ na jiném způsobu úhrady.

Naše MŠ neposkytuje dietní stravování!

UPOZORNĚNÍ: děti do jídla nenutíme, mléko podáváme ochucené, dítě dostane vždy možnost výběru nápoje, v MŠ je zaveden a dodržován pitný režim, přání rodičů ohledně stravování respektujeme.

Do MŠ dětem nedávejte cukrovinky ani pití – k dispozici mají tekutiny po celý den, potraviny a nápoje jsou kontrolovány hygienou.

VYBAVENÍ PRO DĚTI DO MŠ

Oblečení dávejte podle potřeb dítěte a počasí! Do šatny do tašky je nutné dát dítěti dostatek náhradního oblečení (spodní prádlo, tričko, punčocháče, ponožky) a papírové kapesníky. Dávejte dětem do MŠ bačkůrky – NE pantofle. Děti, které v MŠ po obědě odpočívají, si přinesou z domova dětské peřinky (polštářek, peřina, prostěradlo). Rodiče 1x za měsíc vyperou povlečení a výplně vyvětrají, pyžamo či noční košilky si děti každý pátek odnáší vyprat domů. Je vhodné, aby měly děti věci podepsané!!!

UPOZORNĚNÍ: Zuby si ve školce děti nečistí. Léky běžně nepodáváme, v závažných případech a po schválení ošetřujícím lékařem lze sepsat dohodu o podávání léků s ředitelkou MŠ.

ŽÁDOSTI K PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ 

Zápisy do všech školek na území města Plzně probíhají elektronickou formou. Sledujte, prosím, naše stránky, v březnu budou zveřejněny bližší informace k zápisům do naší školky.

KONZULTACE: Zákonní zástupci mají možnost se třídních učitelek zeptat na cokoliv ohledně svého dítěte, vzdělávání, organizace školy, atd.kdykoliv, ale pokud zodpovězení dotazu potřebuje větší časovou dotaci, prosíme, domluvte si konzultaci s učitelkami tak, aby měly čas se vám věnovat a přitom neohrozit bezpečnost svěřených dětí. Konzultace ohledně pokroků, vývoje, atd. vašich dětí budou vždy vypsány na následující měsíc a zákonní zástupci se mohou na konzultaci u svých třídních učitelek zapsat. Ředitelka školy je zákonným zástupcům k dispozici kdykoliv, úřední hodiny stanovené nemá. 

Před vstupem do MŠ ZVOŇTE na zvonky, dítě si vyzvedávejte osobně ve třídě u příslušné učitelky.

Živý pejsek ani kočička do MŠ nepatří, děkujeme, že toto respektujete a dodržujete.

Uvítáme jakékoliv sponzorské dary pro děti, děkujeme.

Těšíme se na vás!

Kolektiv 17.MŠ