Akce MŠ

Pro zobrazení přehledu kulturních akcí použijte následující odkaz:

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NA II.pololetí 2019

Vážení rodiče,

naše školka byla zařazena do unikátního projektu Lions Clubu Plzeň Bohemia s názvem „LVÍ OČKO“.

Přímo v naší školce proběhne v pondělí 8.4.2019 bezplatné testování zraku Vašich dětí – více informací o projektu a především samotném vyšetření se dočtete dále v tomto příspěvku a v přiloženém letáku. 

Pokud máte o vyšetření zraku Vašeho dítěte zájem, nahlaste to závazně třídním učitelkám od pondělí 3.3.2019 a podepište na své třídě Souhlas s vyšetřením. 

Oslovení rodičů MŠ 2019

Lions Club Plzeň Bohemia pokračuje dalším rokem v projektu LVÍ OČKO – testování zraku dětí kamerou Plusoptix A09.  Tento screening – vyhledávání očních vad u dětí předškolního věku – se stává nezbytnou součástí péče o zrak. Projekt už získal mnoho příznivců z řad laické veřejnosti i odborníků. Oko dítěte je totiž do sedmého roku ve vývoji, při včasném zjištění oční vady a jejím léčení lze tuto vadu v 95 % odstranit nebo alespoň hodně vylepšit. Poté už je náprava velmi složitá.

Testování zraku provádíme i v letošním roce zdarma. Protože jsme již mnoha dětem pomohly, získaly jsme důvěru Plzeňského kraje a s jeho finanční pomocí pořídily vlastní kameru PlusoptiX A09, a tak se Plzeňský kraj stal a stále je stále hlavním partnerem projektu LVÍ OČKO – ZDRAVÉ OČI NAŠICH DĚTÍ. Výsledky jsou známé ihned po testování, které trvá 1-2 sekundy, je bezkontaktní, obě oči jsou testovány najednou ze vzdálenosti 1 m, zařízení je zcela bezpečné. Máme k dispozici nejen vlastní kameru, ale také vyškolený tým, který pracuje bez nároku na honorář. Totéž platí o zázemí u očních lékařů, kteří se dětem s pozitivním nálezem věnují.

V minulém školním roce jsme otestovaly ca 2500 dětí v mateřských školách v Plzni a okolí a zjistily odchylku od standardních hodnot u 13 % z nich.  Rodiče, kteří o vadách zraku dítěte většinou nevědí, mohou s dětmi na naše upozornění navštívit praktického dětského lékaře nebo přímo očního specialistu a situace se následně dále odborně řeší.

V mateřské škole je možno testovat každoročně všechny přihlášené děti, tzn. i děti, které měly v loňském roce negativní nález, aby se potvrdilo, že vývoj oka je ve fyziologické normě. U dětského oka dochází totiž k velmi rychlému vývoji, a proto je doporučeno test opakovat právě v intervalu jednoho roku.