17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo nám.4, příspěvková organizace
Čapkovo  náměstí 4
326 00 Plzeň – Slovany

IČO: 70940631

Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Matoušíková

telefon +420 606 468 212

e-mail: skolka@ms17.plzen-edu.cz nebo  MatousikovaKa@ms17.plzen-edu.cz

Učitelka pověřená vedením v době nepřítomnosti ředitelky školy: Ilona Sigmundová                                                                                                

Vedoucí školní jídelny: Alena Menclová

telefon +420 723 560 332

e-mail na vedoucí ŠJ: MenclovaAl@ms17.plzen-edu.cz

Kontakty na třídy

I. třída Krtečci +420 720 987 577

II. třída Kočičky +420 702 231 698

III. třída Broučci +420 702 231 723

IV. třída Medvídci +420 702 231 825

V. třída Sluníčka +420 725 952 779

Bankovní spojení: KB Plzeň, účet č. 55639311/0100
Statutární orgán: ředitelka Mgr. Kateřina Matoušíková
Zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 603

Mateřská škola se nachází v městské části Plzeň- Slovany