Adresa školy 17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo náměstí 4, 326 00 Plzeň
IČO 70940631
Statutární zástupce – ředitelka MŠ Mgr. Kateřina Matoušíková, tel. +420 606 468 212
Zástupkyně ředitelky Zuzana Piherová, tel. +420 702 231 825
Vedoucí školní jídelny Alena Menclová, tel. +420 724 520 657
Kontaktní e-mail školka skolka@ms17.plzen-edu.cz
Kontaktní e-mail ředitelka MatousikovaKa@ms17.plzen-edu.cz
Kontaktní e-mail zástupkyně PiherovaZu@ms17.plzen-edu.cz
Kontaktní e-mail vedoucí ŠJ MenclovaAl@ms17.plzen-edu.cz
Telefon I. třída Krtečci +420 720 987 577
Telefon II. třída Kočičky +420 702 231 698
Telefon III. třída Broučci +420 702 231 723
Telefon IV. třída Medvídci +420 702 231 825
Telefon V. třída Sluníčka +420 725 952 779
Telefon VI. třída Myšky – UA třída +420 720 947 245