Kontakt

17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo nám.4, příspěvková organizace
Čapkovo  nám. 4
326 00 Plzeň – Slovany                                                                                                                                                                                                        IČO: 70940631

tel.: 377 240 762, 377 244 385

V odpoledních hodinách volejte na mobilní číslo 725 952 779

Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Matoušíková, telefon +420 606 468 212
Zástupkyně ředitelky: Ilona Sigmundová                                                                                                                                                                Vedoucí školní jídelny: Alena Menclová

E-mail na ředitelku: MatousikovaKa@ms17.plzen-edu.cz

E-mail na vedoucí ŠJ: MenclovaAl@ms17.plzen-edu.cz

Bankovní spojení: KB Plzeň, účet č. 55639311/0100
Statutární orgán: ředitelka Mgr. Kateřina Matoušíková
Zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 603

Mateřská škola se nachází v městské části Plzeň- Slovany