17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo nám. 4 se nachází ve vnitrobloku v blízkosti polikliniky Slovany, kousek od zastávek tramvajových linek č.1 a č.2 a autobusů č.29 a č.30.

Ve školce je pět tříd pro 109 dětí – třídu Krtečků, Kočiček, Broučků, Medvídků a Sluníček.

Prostory mateřské školy průběžně renovujeme, modernizujeme. Všechny třídy jsou vybaveny kvalitními didaktickými pomůckami a hračkami.

Od září 2019 ve školce v rámci OP VVV Šablony II a od září 2021 z OP VVV Šablony III působí jednou týdně speciální pedagožka, která u dětí provádí diagnostické testy, testy školní zralosti, testy laterality, věnuje se dětem s odkladem školní docházky, dětem s podpůrnými opatřeními, dětem s odlišným mateřským jazykem, atd. Ve školce jednou ročně probíhá logopedická depistáž a bezplatné vyšetření zraku „Lví očko“.

Od září 2020 jsem otevřeli novou pátou třídu Sluníček pro 9 dětí. Od října 2020 máme nově vybudované zázemí pro školního speciálního pedagoga, místnost zároveň slouží pro výuku angličtiny.

Od září 2020 dochází do školky lektorka angličtiny, která v rámci Školního vzdělávacího programu seznamuje všechny děti se základy AJ hravou formou – písničky, říkanky, pohybové hry, pexesa, bingo, apod. Výuka probíhá v dopoledních hodinách a je pro všechny děti bezplatná, výuku hradí mateřská škola z vlastních prostředků.

Školka organizuje odpolední sportovní kroužek pro rodiče s dětmi, děti mohou zpívat ve školním pěveckém sboru Sluníčko, všechny děti se hravou formou seznamují se základy anglického    jazyka v rámci dopoledních činností s učitelkou z naší mateřské školy a v odpoledních hodinách bude i nadále probíhat placená výuka AJ s externí lektorkou.

Naše školka získala certifikaci „Rodiče vítáni“, což znamená, že jsme škola otevřená a přístupná rodičům, snažící se o co největší propojení školky a rodičů, zajímající se o názory rodičů na naši práci, atd.

Pro předškolní děti organizujeme školu v přírodě na Šumavě, plavecký výcvik v bazénu na Slovanech, chodíme s dětmi cvičit do tělocvičny na ZŠ Masarykova, organizujeme odpolední cvičení dětí a rodičů s dětmi v tělocvičně na ZŠ Benešova, jsme zapojeni do projektu „Malá technická univerzita“, do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, každý měsíc přijíždí do školky různé divadelní soubory, celoročně jezdíme s dětmi na výlety, na výukové programy například do Újezdu nade Mží, do Milínova, do Prusin, dále chodíme s dětmi do Obvodní knihovny Slovany, pořádáme spoustu akcí ve školce jako je Halloween, soutěž o nejkrásnější podzimní dekoraci, Čert  a Mikuláš, Vánoční besídky, Karneval, odpolední dílny pro rodiče s dětmi, Pálení čarodějnic, spaní přes noc ve školce, jezdíme do svíčkárny, do Muzea loutek, do Techmanie, do ZOO, atd.

Školní vzdělávací program má název  „Ve školce U Sluníčka poznáváme život a svět“.

 

    

Portál města Plzně: www.plzen.eu