O nás

17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo  nám. 4, příspěvková organizace
326 00 Plzeň – Slovany

tel.: 377 240 762, 377 244 385

telefon na ředitelku MŠ: +420 606 468 212

V odpoledních hodinách můžete volat na školní mobil 725 952 779

E-mail ředitelka MŠ: MatousikovaKa@ms17.plzen-edu.cz

E-mail vedoucí ŠJ: MenclovaAl@ms17.plzen-edu.cz

IČ: 70940631
DIČ: CZ70940631

Zřizovatel: Plzeň – statutární město (nám. Republiky 1, 306 32), funkci zřizovatele vykonává Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Matoušíková
Zástupkyně ředitelky: Ilona Sigmundová

Bankovní spojení: KB Plzeň, účet č. 55639311/0100
Statutární orgán: ředitelka Mgr. Kateřina Matoušíková
Zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 603

 

V naší škole jsou děti rozmístěny do 4 tříd, kapacita MŠ – 109 dětí

Vzdělávací a výchovný program je přizpůsobený věkovým možnostem dětí. Není tedy potřeba je přesouvat po třídách.

O vaše děti v tomto školním roce pečují:

ředitelka školy:  Mgr.Kateřina Matoušíková
zástupkyně ředitelky školy: Ilona Sigmundová
ved.škol.kuchyně:  Alena Menclová
vedoucí kuchařka: Dáša Řádová
kuchařka: Renata Dvořáková
školnice a uklízečka: Anna Zielinska
uklízečka: Marianna Majdan

Třídní učitelky:

I. třída – Krtečci:Lenka Cízlová, Ilona Sigmundová – zástupkyně ředitelky
II. třída – Kočičky: Andrea Čiháková, Kateřina Rumlová
III. třída – Broučci: Marie Karlíková, Mgr.Kateřina Matoušíková – ředitelka školy, Dana Kubaňová
IV. třída – Medvídci: Martina Kavinová, Eliška Burdová

Účetní: Gabriela Michálková

Personální účetní:Pavlína Benczeová

Mateřská škola se nachází v městské části Plzeň- Slovany

Portál města Plzně: www.plzen.eu