O nás

Naším hlavním záměrem je:

  • aby se děti ve školce cítily jako doma, tzn. aby se školka stala pro dítě místem, kde je spokojené, kam se těší, protože se tam pořád něco zajímavého děje, je to s kým sdílet a mají ho tam rádi takového, jaký je…
  • aby děti odcházely z naší mateřské školy kompetentní obstát nejen ve škole, ale i v životě mimo školu, tzn. aby si uměly poradit v běžných situacích bez boule fyzické či psychické…

Z toho vyplývá 5 pro nás důležitých cílů:

  • Zajišťovat předškolní vzdělávání dětí v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a podporovat tím pádem všechny aktivity prospěšné dětem
  • Vytvářet prostředí, kde se děti cítí dobře, bezpečně a jistě a má stále dostatek podnětů pro své rozvíjení
  • Usilovat o aktivní spolupráci s rodiči dětí a jejich dostatečnou informovanost o tom co, proč a jak se ve školce dělá a k čemu je to dítěti dobré
  • Rozvíjet a společně sdílet ty lidské hodnoty, které jsou žádoucí, srozumitelné a přijatelné pro děti i jejich rodiče
  • Chceme pomoci rodině připravit dítě nejen pro vstup do základní školy, ale poskytnout mu základní vybavení do života obecně.

17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo nám. 4 se nachází ve vnitrobloku v blízkosti polikliniky Slovany, kousek od zastávek tramvajových linek č.1 a č.2 a autobusů č.29 a č.30. Školka má kapacitu 109 dětí. 

Prostory mateřské školy průběžně renovujeme, modernizujeme. Všechny třídy jsou vybaveny kvalitními didaktickými pomůckami a hračkami.

Od září 2019 bude ve školce v rámci OP VVV Šablony II působit jednou týdně speciální pedagožka, která bude u dětí provádět diagnostické testy, testy školní zralosti, testy laterality, bude se věnovat dětem s odkladem školní docházky, dětem s podpůrnými opatřeními, atd. Také bude prováděna u dětí logopedická depistáž a logopedická asistentka bude s dětmi s logopedickými problémy provádět nápravu řeči. 

Od září bude odpolední sportovní kroužek pro rodiče s dětmi, děti mohou zpívat ve školním pěveckém sboru Sluníčko, všechny děti se budou hravou formou seznamovat se základy anglického jazyka v rámci dopoledních činností s učitelkou z naší mateřské školy a v odpoledních hodinách bude i nadále probíhat placená výuka AJ s externí lektorkou. Naše školka usiluje o získání certifikace „Rodiče vítáni“,  kterou získá jen škola otevřená a přístupná rodičům, snažící se o co největší propojení školky a rodičů, zajímající se o názory rodičů na práci školy, atd.

Naše školka organizuje pro předškolní děti školu v přírodě na Šumavě, v prvním pololetí probíhá v bazénu na Slovanech plavecký kurz, do naší školky jezdí každý měsíc různé divadelní soubory, celoročně jezdíme s dětmi na výlety, na výukové programy do Újezda nade Mží, do Milínova, do Prusin, dále chodíme s dětmi do Obvodní knihovny Slovany, pořádáme spoustu akcí ve školce jako je Halloween, soutěž o nejkrásnější podzimní dekoraci, Čert a Mikuláš, Vánoční besídky, Karneval, odpolední dílny pro rodiče s dětmi, Pálení čarodějnic, spaní přes noc ve školce, jezdíme do svíčkárny, do Muzea loutek, do Techmanie, do ZOO, atd.

Všechny paní učitelky chodí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školení a semináře a nové poznatky uplatňují ve své práci.

Školní vzdělávací program s názvem „Ve školce U Sluníčka poznáváme život a svět“ končí v srpnu 2019 a nyní se připravuje zcela nový Školní vzdělávací program.

Integrovaný blok č.1 Foukej, foukej větříčku

Září                                                        Říjen                                         Listopad

Hola, škola na nás volá                  Dary podzimu                    Jak je podzim barevný

 Vzpomínky na léto                         Co vyrostlo na poli                           Veselí draci

 Já a kamarádi v naší škole              Vitamíny ze zahrádky                       Proměny počasí

 Moje škola a okolí                           Podzim v lese                                  Umělcův podzim

 Všechno má svá pravidla                Halloween ve škole                          Zdraví a nemoc

Integrovaný blok č.2  Bude zima , bude mráz

Prosinec                                                Leden                                        Únor

Těšíme se na Vánoce                   Paní Zima kraluje                  Pohádkový čas

Mikulášova návštěva.                  Tříkrálový týden                               Co dokáže sníh a mráz

Vůně Vánoc                                 Půjdu k zápisu                                   Kniha – můj kamarád                                 

Ježíšku, čekáme Tě                      Sportujeme v zimě                            Masopust                                                                                                                          

                                                     Moje tělo a zdraví                          Co děláme celý den,  rok

 

Integrovaný blok č.3 Přišlo jaro do vsi

Březen                                                           Duben

Jak se budí příroda                                  Máme rádi zvířata

První poslové jara                                           Slavíme Velikonoce

Mámo,táto, vím jak na to                                Kdepak ty ptáčku hnízdo máš

 (třídění odpadu, jarní úklid)                           Na zahrádce motýlek se s včelkou honí (hmyz)

Zvířátka a jejich mláďata                                Výlet za zvířátky  (ZOO, volně žijící zvířata)

 

Integrovaný blok č.4 Hřej, sluníčko, hřej

Květen                                                            Červen

Objevujeme svět                                         Cestování a já                 

Moje maminka má svátek                            Děti mají svátek

Čím budu –  povolání                                   Červená , stát!                    

Můj domov, město, země                             Výlety a cestování

O naší modré planetě                                    Hurá na prázdniny

Třídní učitelky:

I. třída – Krtečci:Lenka Cízlová, Ilona Sigmundová – zástupkyně ředitelky
II. třída – Kočičky: Andrea Čiháková, Kateřina Rumlová
III. třída – Broučci: Marie Karlíková, Mgr.Kateřina Matoušíková – ředitelka školy, Dana Kubaňová
IV. třída – Medvídci: Martina Kavinová, Eliška Burdová

O vaše děti dále pečují:

vedoucí školní jídelny:  Alena Menclová
vedoucí kuchařka: Dáša Řádová
kuchařka: Renata Dvořáková
školnice a uklízečka: Anna Zielinska
uklízečka: Marianna Majdan

Účetní: Gabriela Michálková

Personální účetní:Pavlína Benczeová

Mateřská škola se nachází v městské části Plzeň- Slovany

Portál města Plzně: www.plzen.eu