O nás

  Naším hlavním záměrem je:

  • aby se děti ve školce cítily jako doma, tzn. aby se školka stala pro dítě místem, kde je spokojené, kam se těší, protože se tam pořád něco zajímavého děje, je to s kým sdílet a mají ho tam rádi takového, jaký je…
  • aby děti odcházely z naší mateřské školy kompetentní obstát nejen ve škole, ale i v životě mimo školu, tzn. aby si uměly poradit v běžných situacích bez boule fyzické či psychické…

  Z toho vyplývá 5 pro nás důležitých cílů:

  • Zajišťovat předškolní vzdělávání dětí v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a podporovat tím pádem všechny aktivity prospěšné dětem
  • Vytvářet prostředí, kde se děti cítí dobře, bezpečně a jistě a má stále dostatek podnětů pro své rozvíjení
  • Usilovat o aktivní spolupráci s rodiči dětí a jejich dostatečnou informovanost o tom co, proč a jak se ve školce dělá a k čemu je to dítěti dobré
  • Rozvíjet a společně sdílet ty lidské hodnoty, které jsou žádoucí, srozumitelné a přijatelné pro děti i jejich rodiče
  • Chceme pomoci rodině připravit dítě nejen pro vstup do základní školy, ale poskytnout mu základní vybavení do života obecně.

  17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo nám. 4 se nachází ve vnitrobloku v blízkosti polikliniky Slovany, kousek od zastávek tramvajových linek č.1 a č.2 a autobusů č.29 a č.30. Školka má kapacitu    109 dětí. 

  Prostory mateřské školy průběžně renovujeme, modernizujeme. Všechny třídy jsou vybaveny kvalitními didaktickými pomůckami a hračkami.

 Od září 2019 ve školce v rámci OP VVV Šablony II působí jednou týdně speciální pedagožka, která u dětí provádí diagnostické testy, testy školní zralosti, testy laterality, věnuje se dětem s       odkladem školní docházky, dětem s podpůrnými opatřeními, atd. Ve školce jednou ročně probíhá logopedická depistáž a bezplatné vyšetření zraku „Lví očko“.

 Školka organizuje odpolední sportovní kroužek pro rodiče s dětmi, děti mohou zpívat ve školním pěveckém sboru Sluníčko, všechny děti se hravou formou seznamují se základy anglického     jazyka v rámci dopoledních činností s učitelkou z naší mateřské školy a v odpoledních hodinách bude i nadále probíhat placená výuka AJ s externí lektorkou.

 Naše školka získala certifikaci „Rodiče vítáni“,  kterou získá jen škola otevřená a přístupná rodičům, snažící se o co největší propojení školky a rodičů, zajímající se o názory rodičů na práci     školy, atd.

 Pro předškolní děti organizujeme školu v přírodě na Šumavě, plavecký výcvik v bazénu na Slovanech, chopdíme s dětmi cvičit do tělocvičny na ZŠ Masarykova, organizujeme odpolední cvičení dětí a rodičů s dětmi v tělocvičně na ZŠ Benešova, jsme zapojeni do projektu „Malá technická univerzita“, do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, každý měsíc přijíždí do školky různé divadelní soubory, celoročně jezdíme s dětmi na výlety, na výukové programy například do Újezdu nade Mží, do Milínova, do Prusin, dále chodíme s dětmi do Obvodní knihovny Slovany, pořádáme spoustu akcí ve školce jako je Halloween, soutěž o nejkrásnější podzimní dekoraci, Čert  a Mikuláš, Vánoční besídky, Karneval, odpolední dílny pro rodiče s dětmi, Pálení čarodějnic, spaní přes noc ve školce, jezdíme do svíčkárny, do Muzea loutek, do Techmanie, do ZOO, atd.

 Všechny paní učitelky chodí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školení a semináře a nové poznatky uplatňují ve své práci.

 Školní vzdělávací program má název  „Ve školce U Sluníčka poznáváme život a svět“.

 

 

Portál města Plzně: www.plzen.eu