17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo nám. 4 se nachází ve vnitrobloku v blízkosti polikliniky Slovany, kousek od zastávek tramvajových linek č.1 a č.2 a autobusů č.29 a č.30.

Ve školce je 6 tříd pro 130 dětí – třídu Krtečků, Kočiček, Broučků, Medvídků a Sluníček. Od září 2022 jsme otevřeli třídu Myšek pro 21 dětí z Ukrajiny v suterénu mateřské školy dle LEX Ukrajina.

Prostory mateřské školy průběžně renovujeme, modernizujeme. Všechny třídy jsou vybaveny kvalitními didaktickými pomůckami a hračkami.

V rámci OP VVV Šablony II a od září 2021 z OP VVV Šablony III působí ve školce jednou týdně speciální pedagožka, která se věnuje především dětem s odkladem školní docházky, dětem s podpůrnými opatřeními, dětem s odlišným mateřským jazykem, atd. Ve školce jednou ročně probíhá logopedická depistáž a bezplatné vyšetření zraku „Lví očko“.

Do školky každý týden dochází lektorka angličtiny, která v rámci Školního vzdělávacího programu seznamuje všechny děti se základy AJ hravou formou – písničky, říkanky, pohybové hry, pexesa, bingo, apod. Výuka probíhá v dopoledních hodinách a je pro všechny děti bezplatná, výuku hradí mateřská škola z vlastních prostředků.

Naše školka získala certifikaci „Rodiče vítáni“.

Pro předškolní děti organizujeme školu v přírodě na Šumavě, plavecký výcvik v bazénu na Slovanech, chodíme s dětmi cvičit do tělocvičny na ZŠ Masarykova, organizujeme odpolední cvičení dětí a rodičů s dětmi v tělocvičně na ZŠ Benešova, jsme zapojeni do projektu „Malá technická univerzita“, do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, každý měsíc přijíždí do školky různé divadelní soubory, celoročně jezdíme s dětmi na výlety, na výukové programy například do Újezdu nade Mží, do Milínova, do Prusin, dále chodíme s dětmi do Obvodní knihovny Slovany, pořádáme spoustu akcí ve školce jako je Halloween, soutěž o nejkrásnější podzimní dekoraci, Čert  a Mikuláš, Vánoční besídky, Karneval, odpolední dílny pro rodiče s dětmi, Pálení čarodějnic, spaní přes noc ve školce, jezdíme do svíčkárny, do Muzea loutek, do Techmanie, do ZOO, atd.

Školní vzdělávací program má název  „Ve školce U Sluníčka poznáváme život a svět“.

 

    

Portál města Plzně: www.plzen.eu