Naším hlavním záměrem je:

  • aby se děti ve školce cítily jako doma, tzn. aby se školka stala pro dítě místem, kde je spokojené, kam se těší, protože se tam pořád něco zajímavého děje, je to s kým sdílet a mají ho tam rádi takového, jaký je…
  • aby děti odcházely z naší mateřské školy kompetentní obstát nejen ve škole, ale i v životě mimo školu, tzn. aby si uměly poradit v běžných situacích bez boule fyzické či psychické…

Z toho vyplývá 5 pro nás důležitých cílů:

  • Zajišťovat předškolní vzdělávání dětí v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a podporovat tím pádem všechny aktivity prospěšné dětem
  • Vytvářet prostředí, kde se děti cítí dobře, bezpečně a jistě a má stále dostatek podnětů pro své rozvíjení
  • Usilovat o aktivní spolupráci s rodiči dětí a jejich dostatečnou informovanost o tom co, proč a jak se ve školce dělá a k čemu je to dítěti dobré
  • Rozvíjet a společně sdílet ty lidské hodnoty, které jsou žádoucí, srozumitelné a přijatelné pro děti i jejich rodiče
  • Chceme pomoci rodině připravit dítě nejen pro vstup do základní školy, ale poskytnout mu základní vybavení do života obecně.

 

Školní vzdělávací program s názvem „Ve školce U Sluníčka poznáváme život a svět“ končí v srpnu 2019 a nyní se připravuje zcela nový Školní vzdělávací program.

Integrovaný blok č.1 Foukej, foukej větříčku

Září                                                        Říjen                                         Listopad

Hola, škola na nás volá                  Dary podzimu                    Jak je podzim barevný

 Vzpomínky na léto                         Co vyrostlo na poli                           Veselí draci

 Já a kamarádi v naší škole              Vitamíny ze zahrádky                       Proměny počasí

 Moje škola a okolí                           Podzim v lese                                  Umělcův podzim

 Všechno má svá pravidla                Halloween ve škole                          Zdraví a nemoc

Integrovaný blok č.2  Bude zima , bude mráz

Prosinec                                                Leden                                        Únor

Těšíme se na Vánoce                   Paní Zima kraluje                  Pohádkový čas

Mikulášova návštěva.                  Tříkrálový týden                               Co dokáže sníh a mráz

Vůně Vánoc                                 Půjdu k zápisu                                   Kniha – můj kamarád                                 

Ježíšku, čekáme Tě                      Sportujeme v zimě                            Masopust                                                                                                                          

                                                     Moje tělo a zdraví                          Co děláme celý den,  rok

 

Integrovaný blok č.3 Přišlo jaro do vsi

Březen                                                           Duben

Jak se budí příroda                                  Máme rádi zvířata

První poslové jara                                           Slavíme Velikonoce

Mámo,táto, vím jak na to                                Kdepak ty ptáčku hnízdo máš

 (třídění odpadu, jarní úklid)                           Na zahrádce motýlek se s včelkou honí (hmyz)

Zvířátka a jejich mláďata                                Výlet za zvířátky  (ZOO, volně žijící zvířata)

 

Integrovaný blok č.4 Hřej, sluníčko, hřej

Květen                                                            Červen

Objevujeme svět                                         Cestování a já                 

Moje maminka má svátek                            Děti mají svátek

Čím budu –  povolání                                   Červená , stát!                    

Můj domov, město, země                             Výlety a cestování

O naší modré planetě                                    Hurá na prázdniny