Naším hlavním záměrem je:

  • aby se děti ve školce cítily jako doma, tzn. aby se školka stala pro dítě místem, kde je spokojené, kam se těší, protože se tam pořád něco zajímavého děje, je to s kým sdílet a mají ho tam rádi takového, jaký je…
  • aby děti odcházely z naší mateřské školy kompetentní obstát nejen ve škole, ale i v životě mimo školu, tzn. aby si uměly poradit v běžných situacích bez boule fyzické či psychické…

Z toho vyplývá 5 pro nás důležitých cílů:

  • Zajišťovat předškolní vzdělávání dětí v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a podporovat tím pádem všechny aktivity prospěšné dětem
  • Vytvářet prostředí, kde se děti cítí dobře, bezpečně a jistě a má stále dostatek podnětů pro své rozvíjení
  • Usilovat o aktivní spolupráci s rodiči dětí a jejich dostatečnou informovanost o tom co, proč a jak se ve školce dělá a k čemu je to dítěti dobré
  • Rozvíjet a společně sdílet ty lidské hodnoty, které jsou žádoucí, srozumitelné a přijatelné pro děti i jejich rodiče
  • Chceme pomoci rodině připravit dítě nejen pro vstup do základní školy, ale poskytnout mu základní vybavení do života obecně

 

Školní vzdělávací program má název „Ve školce U Sluníčka poznáváme život a svět“.