bližší informace k zápisům do mateřských škol najdete na tomto odkazu

http://www.mszapis.plzen.eu/