Ukrajina vlajka - 100 x 150 cm - tunel, karabina

Informace k dodatečnému zápisu do MŠ pro děti uprchlíky z UK    Informace-k-dodatečnému zapisu-do-ms-pro-deti-uprchliky-z-ukrajiny

Termín dodatečného zvláštního zápisu / Термін додаткової спеціальної реєстрації:

29. 8. 2022 v době od 10.00 – 17.00 hod 29.8.2022 в период с 10.00 – 17.00 год

  • pro děti, které se z nějakého důvodu nedostavily k řádnému termínu zápisu, který probíhal ve dnech 11. – 12. července 2022/ дітей, які з певних причин не прийшли у встановлений термін зарахування, який відбувся 11-12 липня 2022 року.

Místo zápisu / Місце запису:

Запис дітей біженців з України до всіх дитячих садочків на Слованах відбудеться в актовому залі Уряду міського району Плзень 2 -Словани (Úřad městského obvodu) за адресою Koterovská 83. 

На запис потрібно принести заповнену заяву і підтвердження про щеплення, видане педіатром в Чеській республіці.

Zápisy dětí uprchlíků z Ukrajiny do všech mateřských škol na Slovanech se budou konat na Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83 Plzeň v zasedací místnosti.

K zápisu přineste vyplněnou žádost a potvrzení o očkování vydané pediatrem v ČR.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání /  Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1

Rámcová kritéria pro přijetí do MŠ zřizovaných městem Plzeň / Критерії прийому до дитячих садків встановлені містом Плзень

Kritéria

Seznam identifikátorů přijatých dětí – vyvěšeno dne 26.5.2022

Seznam identifikátorů přijatých dětí

 

Prohlédněte si naší školku – video prezentace