jídelníček 4.11. – 8.11.2019

Jídelníček 11.11. – 15.11.2019

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – naše mateřská škola neposkytuje dietní stravování

V případě potřeby dietního stravování dítěte musí rodič do školky přinést od lékaře potvrzenou zprávu a na základě toho škola sepíše s rodičem „Dohodu o donášce vlastních pokrmů do zařízení školního stravování“.