jídelníček 26.9. – 30.9. 2022

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – naše mateřská škola neposkytuje dietní stravování.

V případě potřeby dietního stravování dítěte musí rodič do školky přinést od lékaře potvrzenou zprávu a na základě toho škola sepíše s rodičem „Dohodu o donášce vlastních pokrmů do zařízení školního stravování“ – více informací u ředitelky MŠ.. 

 

Zdravé svačinky v 17.MŠ Plzeň