jídelníček 22.2. – 26.2.2021

jídelníček 1.3. – 5.3.2021

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – naše mateřská škola neposkytuje dietní stravování

V případě potřeby dietního stravování dítěte musí rodič do školky přinést od lékaře potvrzenou zprávu a na základě toho škola sepíše s rodičem „Dohodu o donášce vlastních pokrmů do zařízení školního stravování“.