Jídelníček 28.11. – 2.12. 2022

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – naše mateřská škola neposkytuje dietní stravování.

V případě potřeby dietního stravování dítěte musí rodič do školky přinést od lékaře potvrzenou zprávu a na základě toho škola sepíše s rodičem „Dohodu o donášce vlastních pokrmů do zařízení školního stravování“ – více informací u ředitelky MŠ.. 

Halloweenské dobroty 2022

Zdravé svačinky v 17.MŠ Plzeň