Milí rodiče,

na této stránce naleznete nejen písničky a videa se kterými budeme pracovat v letošním školním roce 2020/2021.

Jak výuka probíhá?

Dopolední (čtvrteční) výuka angličtiny pro všechny děti z jednotlivých tříd je věnována seznámení se s anglickým jazykem prostřednictvím říkanek, písniček, her a příběhů. Děti budou poslouchat, opakovat, vyjadřovat pohybem, kreslit apod.

Tematicky se zaměříme na následující kategorie:

 • Pozdravy
 • Seznamovací fráze
 • Číslovky – věk
 • Pocity
 • Části těla
 • Oblíbené barvy
 • Bydlení
 • Oblíbené jídlo a nápoje
 • Domácí mazlíčci
 • Rodina
 • Roční období
 • Halloween, Vánoce, Velikonoce, prázdniny apod.

 

Odpolední (pondělní) placená výuka v menších skupinkách se potom zaměří na praktický nácvik řečových dovedností, přirozené procvičení, prohloubení a rozšíření jazykových kompetencí.  Je prokázáno, že slovní zásoba dětí předškolního věku je výrazně podmíněna slovní zásobou rodičů, pedagogů a dalších osob, se kterými dítě přichází do pravidelného kontaktu. Slovní zásoba tříletého dítěte je tak ovlivněna slovní zásobou, kterou dospělí používali rok před tím, tedy, když dítěti byly dva roky. V odpolední výuce využijeme individuální přístup, který umožní přirozené si osvojení jazyka a poskytne dětem podporu a oporu k jeho používání.  Součástí je i celobarevný pracovní sešit, který celou výuku nejen obohacuje, ale umožňuje také nácvik jemné motoriky a dalších dovedností.  Koncept výuky 2x týdně odpovídá moderním standardům ve výuce, tak, jak je aplikován např. v anglosaských zemích a umožňuje pravidelný a intenzivní kontakt dítěte s cizím jazykem.

Budeme si hrát, malovat, zpívat, učit básničky a dětské říkanky, poslouchat písničky a koukat na pohádky, běhat, skákat, předvádět a napodobovat, číst si, hrát obrázkové bingo, pexeso, karty atd. Budeme mít také tematicky zaměřené hodiny Halloween, Mikuláš, Vánoce, Velikonoce apod. Budeme se učit, jak se představit, říct něco o sobě, požádat o pití, zeptat se kamaráda, vyjádřit emoce apod.

Děti si z hodin odnesou nejen spoustu zážitků, ale i přehled probírané slovní zásoby, tak, abyste si mohli opakovat doma.

Na hodiny angličtiny se těší,
Mgr. Radka Ketnerová