INFORMACE PRO RODIČE O ZMĚNÁCH VE ŠKOLCE

INFORMACE O ZMĚNÁCH V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Dne 7.2.2019 jsou zrušeny všechny pevné telefonní linky v 17. MŠ Plzeň a jsou na každé třídě mobilní telefony – můžete svým třídním učitelkám zavolat, napsat…

Prosíme, abyste v případě potřeby omlouvali nepřítomnost svého dítěte pouze na mobilní telefonní číslo třídy, kam vaše dítě docházíIdeálně přes SMS – uvedete jméno dítěte, důvod nepřítomnosti a do kdy dítě omlouváte.

Upřednostňujeme SMS komunikaci – telefonáty ruší práci s dětmi, děkujeme za pochopení.

SEZNAM TELEFONNÍCH ČÍSEL

I. třída KRTEČCI           720 987 577 (učitelky Lenka Cízlová, Ilona Sigmundová – zástupkyně ředitelky)

II. třída KOČIČKY         702 231 698 (učitelky Andrea Čiháková, Kateřina Rumlová)

III. třída BROUČCI        702 231 723  (učitelky Marie Karlíková, Mgr. Kateřina Matoušíková – ředitelka MŠ)

IV. třída MEDVÍDCI        702 231 825 (učitelky Martina Kavinová, Eliška Burdová)

ŠKOLNÍ MOBIL  725 952 779 – ředitelna, hala

—————————————————————————–

Od pondělí 4.února 2019 nejsou ráno od 6,00 hodin odemčené vstupní dveře (nebude možný volný vstup do MŠ), proto musíte do 7,15 hod zvonit na třídu a učitelky vám odzvoní.

Provozní zaměstnankyně jsou přítomny na hale od 7,15 hod do 8,00 hod – v této době je umožněn rodičům volný vstup do MŠ bez zvonění na třídy.

Od začátku února jsou na hale notýsky pro každou třídu, do notýsku zapíšete své dítě tehdy, pokud si budete chtít dítě vyzvednout po obědě. (příklad – 5.2.2019 – jméno dítěte – podpis rodiče)

———————————————————————-

POSUNUTÍ DOBY OBĚDA A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ – od února 2019 posouváme z organizačních důvodů dobu výdeje oběda o 15 minut – polévka v 11,45 hodin a výdej hlavního jídla ve 12 hodin.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ SE POSOUVÁ OD 12,15 HOD DO 12,30 HOD.

Prosíme všechny rodiče, aby tyto časy respektovali a nerušili svým dřívějším příchodem do budovy klid dětí při jídle.

Pokud budete potřebovat dítě vyzvednout výjimečně dříve než v 12,15 hod, nahlaste to ráno svým třídním učitelkám.  Děkujeme vám za pochopení. 

————————————————————————

Připomínáme, že 1.2.2019 proběhne první inkasní platba stravného a školného (předškoláci a děti    s odkladem školní docházky školné neplatí).

Rodiče, kteří si inkaso nezřídili, zjistí u ředitelky MŠ nebo u služby na hale na začátku měsíce kolik mají uhradit a kdy se bude plata za stravné a školné v hotovosti vybírat. Seznamy již nemohou být kvůli Zákonu na ochranu osobních údajů vyvěšeny.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy či připomínky, obraťte se na své třídní učitelky nebo ředitelku školy.

Děkujeme všem rodičům za akceptování všech výše uvedených změn.

                                                                                                                      Kolektiv 17. MŠ Plzeň

0